Büyük Söylev’in 90.Yılında

atatürk-nutuk-meclis-konusmasi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Ya istiklal ya ölüm” parolası ile başlattığı Milli Mücadeleyi nasıl düzenlediğini, planladığını ve yürüttüğünü anlattığı Büyük Söylev’ini, 15 Ekim – 20 Ekim 1927 tarihleri arasında TBMM’nin büyük salonunda altı günde vermiştir. 1927 yılında üç ay gibi kısa bir sürede hazırladığı söylevini günde altı saat toplamda otuz altı buçuk saatte tamamlamıştır.

Söylevde, Ulusal tarihimizin 1919-1927 dönemini siyasi ve toplumsal olayları, Milli Mücadele, Cumhuriyetimizin kuruluşu ile inkılapların aşamalarında izlenen milli politikalar belgelerle anlatılmış, değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır.

Söylev aynı zamanda anlattığı tarihi yaşayarak yapan, tarihe yön veren strateji sit eşsiz bir deha, büyük bir komutan, ileri görüşlü bir devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ün  askeri ve siyasi tüm yönlerini,  aklı, mantığı ve ilmi esas aldığı düşünce ve görüşlerini  kendisinden öğrendiğimiz eşsiz bir eserdir.

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk öğreticilik vasfı ile gerçekleri, iç ve dış düşmanları, ülkemiz üzerinde oynanan gelecekte de oynanması muhtemel oyunları gelecek nesillere anlatarak ulusal bilinci güçlendirmektedir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Söylevini Gençliğe Hitabı ile tamamlarken şu değerlendirmeyi yapar;

“Sayın Baylar, sizi günlerce işlerinizden alıkoyan uzun ve ayrıntılı sözlerim, en sonu tarihe mal olmuş bir çağın öyküsüdür. Bunda, ulusum için ve yarınki çocuklarımız için dikkat ve uyanıklık sağlayabilecek kimi noktaları belirtebilmiş isem kendimi mutlu sayacağım.

Baylar, bu söylevimle, ulusal varlığı sona ermiş sayılan büyük bir ulusun, bağımsızlığını nasıl kazandığını; bilim ve tekniğin en son ilkelerine dayanan ulusal ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya çalıştım.

Bugün ulaştığımız sonuç, yüzyıllardan beri çekilen ulusal yıkımların yarattığı uygarlığın ve bu sevgili yurdun her köşesini sulayan kanların karşılığıdır.

Bu sonucu, Türk gençliğine kutsal bir armağan olarak bırakıyorum.”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk”ün emanetinin sorumluluğunu taşıyan vatanseverler olarak bizler bu emaneti korumaya ve yüceltmeye kararlıyız.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, şükran ve minnetle bir kez daha anıyorum.

Süheyla GÜLEN
Açık Kapı Derneği Onursal Başkanı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here